Privacy beleid van Totaal Pijnvrij

 

De onderneming

Totaal Pijnvrij, gevestigd aan Jacob van den Eyndestraat 73, 2274 XA Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Totaal Pijnvrij is geregistreerd onder KVK: 56899475

 

Contactgegevens

Website: Totaalpijnvrij.nl

 

Adres

Jacob van den Eyndestraat 73

2274 XA Voorburg

Tel.: +31648656283

 

Bob Arie Borghart is de Functionaris Gegevensbescherming van Totaal Pijnvrij Hij/zij is te bereiken via info@totaalpijnvrij.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Totaal Pijnvrij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Totaal Pijnvrij verwerkt enkel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid en verstrekte medische informatie
 • Persoonlijke situatie en levensomstandigheden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Totaal Pijnvrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw volledige persoonlijke situatie te analyseren om een zo effectief mogelijk plan en proces in te richten met als doel een zo goed mogelijk eindresultaat voor jou
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Totaal Pijnvrij bewaart je persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om:
 • De doelen waarvoor je gegevens worden verzameld te realiseren en garanderen
 • Om de bedrijfsprocessen te blijven verbeteren moeten we in contact kunnen blijven met de klanten omdat ons primaire doel is de klant een blijvend resultaat te bieden en we dit resultaat willen blijven monitoren. Als we gegevens zouden verwijderen hebben we geen manier meer om er achter te komen of je nog pijnvrij bent en hoe de situatie is. Deze informatie kan ons weer helpen andere mensen in de toekomst (nog beter) te helpen om op een natuurlijke manier aan hun welzijn te werken.

Mocht je je gegevens toch willen verwijderen dan kan dat altijd op verzoek.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Totaal Pijnvrij verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Totaal Pijnvrij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Totaal Pijnvrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@totaalpijnvrij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Totaal Pijnvrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Totaal Pijnvrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@totaalpijnvrij.nl