nov 02

Onderzoek: Verbluffende effecten van Mindbody therapie

Mindbody therapie bijna 4 keer zo effectief als standaard zorg

Verbeterde aanpak voor mensen met chronische rugpijn

Bob Borghart, Integraal kPNI therapeut | Laatst bewerkt: 22 april 2024

Totaal Pijnvrij na 26 weken
Uit de nieuwste studie mindbody bleek maar liefst 64% volledig pijnvrij na 26 weken. Zo publiceert Pain Report over deze recente clinical trial. Dit effect is een stuk beter dan de standaard behandeling. Waar slechts 17% pijnvrij was. Een verbetering van maar liefst 376%. De standaard therapie bestaat meestal uit medicatie, fysiotherapie of een multidisciplinaire aanpak. Ook bleek de mindbody aanpak duidelijk effectiever dan specifieke mindfulness pijnbestrijding (25%).

Mindbody proces
In de laatste paar decennia hebben diverse artsen, wetenschappers en psychologen van elkaars inzichten en ervaringen geleerd. Daarmee hebben ze met klinische onderzoeken aangetoond dat er hoop is voor mensen met (onverklaarde, aspecifieke) chronische pijn. Op basis van eerdere modellen, bestaande uit educatie en bewustwordingsprocessen, is een meer uitgebreid protocol ontwikkelt. Om een zo compleet mogelijk proces te bieden op basis van een combinatie van verschillende mindbody processen.

Significant onderzoek
Dit werd de basis van dit nieuwe onderzoek, zoals gepubliceerd in Pain Reports. Een half jaar na de start ervan was bijna tweederde volledig pijnvrij. Dat is bijzonder succesvol, als het om chronische klachten gaat. Het is ook hoopgevend voor iedereen met pijn. Omdat de soort studie als zeer betrouwbaar bekend staat. Het gaat om een peer reviewed, gerandomiseerde klinische trial (RCT). Dat wordt beschouwd als de gouden standaard in de wetenschap. Zeker met de statistisch significante resultaten (P = 0,04). Waarbij 64% volledig pijnvrij was na 26 weken.

Aspecifieke rugpijn
In de trial werkte therapeuten aan specifieke kennis en verandering van het bewustzijn bij de deelnemers. Dit onderzoek gebruikt de term Psychophysiologic Symptom Relief Therapy (PSRT). Vrij vertaald als ‘mindbody symptoomverlichtings-therapie’. Voor veel chronische pijn is geen directe oorzaak of fysieke afwijking te vinden. Daarom richtte de onderzoekers zich alleen op onverklaarde rugpijn. Ofwel aspecifieke rugklachten. Ernstige aandoeningen, zoals kanker en ALS, werden dan ook uitgesloten.

Vergelijking tussen groepen
De onderzoekers vergeleken drie groepen met elkaar. Naast de mindbody groep kreeg een tweede groep mindfulness therapie en de derde groep ging door met de standaard (medische) therapie. Elke groep bevatte 11 of 12 willekeurige personen van uiteenlopende leeftijden. Allen met chronische klachten zoals hoge rugpijn of juist pijn in de onderrug. In alle groepen werden leeftijden evenredig vertegenwoordigd.

PSRT Programma
Het mindbody (PSRT) programma bestaat uit 4 componenten:

  1. Mindbody educatie
  2. Hervatten van normale fysieke activiteiten/desensitisatie
  3. Emotionele expressie
  4. Stressreductie.

Met tweewekelijkse sessies, schrijfoefeningen en mindfulness technieken. De mindbody therapie is voornamelijk gebaseerd op het werk van Dr. Sarno: professor revalidatie en bekend als auteur en de man achter de TMS-theorie. Alle elementen die terugkomen in de succesvolle mindbody aanpak via Totaal Pijnvrij.

TMS en programmering
Het idee van TMS hiervan is dat er geen structurele aandoening nodig is die de chronische pijn veroorzaakt. Of dat deze aandoening pijn hoeft te (blijven) geven. Maar dat de pijn onbewust is ‘aangeleerd’. Als het ware geprogrammeerd als actief trauma, onthouden of geconditioneerd als patroon. Dit soort chronische pijn kan dienen als een afleiding van onderliggende, onbewuste psychologische processen. Of interne conflicten. Dankzij conditionering kan het onderbewustzijn een afleidingsstrategie gaan hanteren. Die volledig buiten je bewustzijn je klachten in stand kan houden.

Therapie met mindfulness
Om het pijnpatroon te bestrijden moet eerst bewustwording ontstaan van de werking van de pijn en de individuele psychologie achter de fysiologische symptomen. Alhoewel die psychologie bij iedereen natuurlijk uniek is zijn er duidelijke patronen. Op basis daarvan zijn diverse effectieve oefeningen ontwikkeld en verwerkt in een programma van 12 weken. Allen zijn gebaseerd op eerder effectief gebleken therapeutische methoden, afsluitend met een mindfulness cursus van 8 weken.

Resultaten
Na een half jaar waren er duidelijke verbeteringen in fysieke beperkingen en klachten. Zo was 64% volledig pijnvrij. Ruim 3 maanden na de afronding van het programma dus. Hiermee bleek het duidelijk beter dan de mindfulness based therapy (25%) en aanzienlijk beter dan de standaard therapie (17%). De grootste daling (in een van de 3 gebruikte meetinstrumentaria) was een gemiddelde daling van maar liefst 83% van de symptomen gedurende het mindbody proces.

Conclusie
De onderzoekers concluderen daarmee dat de mindbody aanpak een potentieel uiterst effectieve methode is om patiënten met aspecifieke rugpijn te behandelen (Psychophysiologic symptom relief therapy is a feasible and potentially highly beneficial treatment for patients with nonspecific back pain).

Fysieke aanpak
Rugpijn is voor velen een terugkerend thema. Of een frustrerende zoektocht naar de verlossing ervan. Waarbij behandelingen vaak geen of slechts een tijdelijke of minimale verlichting bieden. Mensen met pijn, maar ook specialisten, gaan er vaak vanuit dat pijn vooral (of zelfs alleen) fysiek moeten worden behandeld. Met medicatie, fysiotherapie, oefeningen, stretches of massage. Maar bij langdurige of aanhoudende klachten is het effect hiervan erg beperkt. Zo ook bij het gebruik van pijnstillers of andere medicatie. Zelfs operaties blijken bij chronische rugpijn doorgaans niet effectief. Ze leiden meestal zelfs naar meer pijn.

De brein als sleutel
We beginnen steeds beter te begrijpen dat het beïnvloeden van het onderbewustzijn de sleutel is. Met name bij aspecifieke pijn. Sleutelen aan het brein dus. Tal van onderzoeken tonen namelijk aan dat juist psychologische en cognitieve therapievormen zeer effectief zijn bij de behandeling van chronische pijn. In ieder geval in combinatie met kennis over het werkingsmechanisme van de pijn. Maar dat is gelijk het probleem. Want de meeste psychologen en psychotherapeuten zijn niet bekend met fysieke pijnklachten. Ze kunnen en durven hierbij geen therapie te geven. Hier zijn ze immers ook niet voor opgeleid.

Onderdeel van totaalaanpak
Met Totaal Pijnvrij werk al enkele jaren aan de hand van de principes en protocollen uit dit onderzoek. Zo is ook de Triggerpoint Reset Methode hierop gebaseerd. Ik heb zelfs een online programma ontwikkeld dat geheel zelfstandig vanuit huis kan worden voltooid. Daarnaast kan je met kPNI, een vorm van leefstijlgeneeskunde, vaak ook chronische klachten verbeteren. Soms zelfs volledig. Zeker als er laaggradige ontstekingen zijn, auto-immuunziekte of andere klachten. Deze ontstaan immers vaak vanuit conflicten tussen onze evolutie en huidige leefstijl.

Diagnose
Een diagnose moet altijd gedaan worden door iemand met expertise op dit gebied. Een (para)medisch professional met psychologische achtergrond of psychosomatisch verdieping. Wat van belang is, is dat de behandelaar niet alleen gespecialiseerd is in één enkel vakgebied of manier van denken. Zij het een expert in de psyche of juist (een deel van) het lichaam. Dan worden de belangrijkste immers relaties gemist. Je hebt dus iemand nodig die de gehele mens bestudeert.

Overige methoden
Afhankelijk van de diagnose kan de mindbody aanpak de beste keuze zijn. Anders zal een aanpak gericht op fysio-, sporttherapie of leefstijlgeneeskunde beter kunnen passen. Voor sommige is een integrale aanpak de beste methode. Zoals met kPNI: klinische psychoneuroimmunologie.

Pijntest
Ben je onzeker of een mindbody proces voor jouw situatie de beste optie is? Afhankelijk van bepaalde symptomen en kenmerken kan goed worden ingeschat in hoeverre er sprake is van een zogenaamd mindbody syndroom. Denk aan hoe lang er al pijn is en hoe heftig of beperkend deze is. Maar ook in hoeverre dingen veranderen of verschuiven. Je kan een online pijntest doen voor een indicatie. Heb je zelf al ervaring met deze of andere vormen van pijnbestrijding? Deel het via de comments hieronder.

Bron:
https://journals.lww.com/painrpts/fulltext/2021/09000/psychophysiologic_symptom_relief_therapy_for.13.aspx

About The Author

Leave a reply