nov 02

Psychofysiologische therapie effectief bij pijn

Psychofysiologische Therapie effectief bij pijn

Resultaten van een vergelijkend onderzoek naar chronische rugpijn behandeling

Bob Borghart, Sport- en natuurgeneeskundig PNI therapeut | Laatst bewerkt: 2 november 2021

Uit nieuw onderzoek blijkt psychofysiologische therapie zeer effectief bij chronische pijn. Dit kan worden gezien als een therapeutisch mindbody programma. Maar liefst 64% was zelfs volledig pijnvrij na 26 weken. Dit is een stuk beter dan de standaard rugpijn behandeling (17%). Deze bestaan meestal uit medicatie, fysiotherapie of een multidisciplinaire aanpak. Maar ook bleek de mindbody aanpak duidelijk effectiever dan specifieke mindfulness pijnbestrijding (25%).

Fysieke aanpak

Rugpijn is voor velen een terugkerend thema. Of een frustrerende zoektocht naar de verlossing ervan. Waarbij behandelingen vaak geen of slechts een tijdelijke of minimale verlichting bieden. Mensen met pijn, maar ook specialisten, gaan er vaak vanuit dat pijn vooral (of zelfs alleen) fysiek moeten worden behandeld. Met medicatie, fysiotherapie, oefeningen, stretches of massage. Maar bij langdurige of aanhoudende klachten is het effect hiervan erg beperkt. Zo ook bij het gebruik van pijnstillers of andere medicatie. Zelfs operaties blijken bij chronische rugpijn doorgaans niet effectief. Ze leiden meestal zelfs naar meer pijn.

De brein als sleutel

We beginnen steeds beter te begrijpen dat het beïnvloeden van het onderbewustzijn de sleutel is. Met name bij aspecifieke pijn. Sleutelen aan het brein dus. Tal van onderzoeken tonen namelijk aan dat juist psychologische en cognitieve therapievormen zeer effectief zijn bij de behandeling van chronische pijn. In ieder geval in combinatie met kennis over het werkingsmechanisme van de pijn. Maar dat is gelijk het probleem. Want de meeste psychologen en psychotherapeuten zijn niet bekend met fysieke pijnklachten. Ze kunnen en durven hierbij geen therapie te geven. Hier zijn ze immers ook niet voor opgeleid.

Mindbody proces

Maar gelukkig zijn er in de laatste paar decennia diverse artsen, wetenschappers en psychologen geweest die van elkaars inzichten en ervaringen geleerd hebben. Zo hebben ze met klinische onderzoeken laten zien dat er wel degelijk hoop is voor mensen met chronische pijn. Op basis van eerdere modellen, bestaande uit kennis en bewustwordingsprocessen, is een meer uitgebreid proces ontwikkelt gebaseerd. Om een zo compleet mogelijk proces te bieden vanuit een combinatie van verschillende cognitieve en mindbody processen.

Significant onderzoek

Dit werd de basis van dit nieuwe onderzoek, gepubliceerd in Pain Reports. Een half jaar na de start ervan was bijna tweederde volledig pijnvrij(!). Dat is bijzonder succesvol, als het om chronische klachten gaat. Het is ook hoopgevend voor iedereen met pijn. Omdat de soort studie als zeer betrouwbaar bekend staat. Het gaat om een peer reviewed, gerandomiseerde klinische trial (RCT). Dat wordt beschouwd als de gouden standaard in de wetenschap. Zeker met de statistisch significante resultaten (P = 0,04). Waarbij 64% volledig pijnvrij was na 26 weken.

Aspecifieke rugpijn

In de trial werkte therapeuten aan specifieke kennis en verandering van het bewustzijn bij de deelnemers. Dit onderzoek gebruikt de term Psychophysiologic Symptom Relief Therapy (PSRT). Vrij vertaald als ‘mindbody symptoomverlichtings-therapie’. Voor veel chronische pijn is geen directe oorzaak of fysieke afwijking te vinden. Daarom richtte de onderzoekers zich alleen op onverklaarde rugpijn. Ofwel aspecifieke rugklachten. Ernstige aandoeningen, zoals kanker en ALS, werden dan ook uitgesloten.

Vergelijking tussen groepen

De onderzoekers vergeleken drie groepen met elkaar. Naast de mindbody groep kreeg een tweede groep mindfulness therapie en de derde groep ging door met de standaard (medische) therapie. Elke groep bevatte 11 of 12 willekeurige personen van uiteenlopende leeftijden. Allen met chronische klachten zoals hoge rugpijn of juist pijn in de onderrug. In alle groepen werden leeftijden evenredig vertegenwoordigd.

PSRT Programma

Het mindbody (PSRT) programma bestaat uit 4 componenten:

  1. Mindbody educatie
  2. Hervatten van normale fysieke activiteiten/desensitisatie
  3. Emotionele expressie
  4. Stressreductie.

Met tweewekelijkse sessies, schrijfoefeningen en mindfulness technieken. De mindbody therapie is voornamelijk gebaseerd op het werk van Dr. Sarno: professor revalidatie en bekend als auteur en de man achter de TMS-theorie.

TMS en programmering

Het idee hiervan is dat er geen structurele aandoening is die de chronische pijn veroorzaakt. Maar dat de pijn onbewust is ‘aangeleerd’. Ofwel geprogrammeerd of geconditioneerd. Dit soort chronische pijn kan dienen als een afleiding van onderliggende, onbewuste psychologische processen. Of interne conflicten. Dankzij conditionering kan het onderbewustzijn een afleidingsstrategie gaan hanteren. Die volledig buiten je bewustzijn je klachten in stand kan houden.

Therapie met mindfulness

Om het pijnpatroon te bestrijden moet eerst bewustwording ontstaan van de werking van de pijn en de psychologie achter de fysiologische symptomen. Alhoewel die psychologie bij iedereen natuurlijk uniek is zijn er duidelijke patronen. Op basis daarvan zijn diverse effectieve oefeningen ontwikkeld en verwerkt in een programma van 12 weken. Allen zijn gebaseerd op eerder effectief gebleken therapeutische methoden, afsluitend met een mindfulness cursus van 8 weken.

Resultaten

Na een half jaar waren er duidelijke verbeteringen in fysieke beperkingen en klachten. Zo was 64% volledig pijnvrij. Ruim 3 maanden na de afronding van het programma dus. Hiermee bleek het duidelijk beter dan de mindfulness based therapy (25%) en aanzienlijk beter dan de standaard therapie (17%). De grootste daling (in een van de 3 gebruikte meetinstrumentaria) was een gemiddelde daling van maar liefst 83% van de symptomen gedurende het mindbody proces.

Conclusie

De onderzoekers concluderen daarmee dat de mindbody aanpak een potentieel uiterst effectieve methode is om patiënten met aspecifieke rugpijn te behandelen (Psychophysiologic symptom relief therapy is a feasible and potentially highly beneficial treatment for patients with nonspecific back pain).

Onderdeel van totaalaanpak

Ik werk al enkele jaren met de belangrijkste principes en technieken uit dit onderzoek. Zo is ook de Triggerpoint Reset Methode hierop gebaseerd. Er zijn losse sessies, workshops en is er zelfs een online programma dat geheel zelfstandig vanuit huis kan worden voltooid. Daarnaast kan je met leefstijlgeneeskunde vaak ook chronische klachten bestrijden. Soms zelfs volledig verbeteren. Met name als er laaggradige ontstekingen zijn, auto-immuunziekte of klachten die ontstaan zijn vanuit conflicten in onze leefstijl.

Overige methoden

Ben je onzeker of een mindbody proces voor jouw situatie de beste optie is? Soms kan massage, meditatie, tapping, specifieke spieroefeningen, leefstijl- of voedingsaanpassingen of supplementen al voldoende verlichting geven. Afhankelijk van hoe lang er pijn is en hoe heftig of beperkend deze is. Je kan een online pijntest doen voor een indicatie. Heb je zelf al ervaring met deze of andere vormen van pijnbestrijding? Deel het via de comments hieronder.

Bron:

https://journals.lww.com/painrpts/fulltext/2021/09000/psychophysiologic_symptom_relief_therapy_for.13.aspx

About The Author

Geef een reactie

Geverifieerd door MonsterInsights