apr 02

Overtuigingen veranderen om pijn op te lossen

Overtuigingen veranderen helpt (pijn)klachten oplossen

Om chronische pijn op te lossen moet je ook jouw overtuigingen aandachtig onder de loep nemen. Om ze (hoogstwaarschijnlijk) aan te passen. Sommige overtuigingen die je hebt zijn (hopelijk) bekrachtigend. Maar velen dienen ter bescherming en werken vaak beperkend of zelfs destructief. De meeste mensen zijn zich alleen niet bewust van hun overtuigingen. De eerste stap is om er dus bewust van te worden om ze te kunnen veranderen.

Bob Borghart, Mindbody Coach | Laatst bewerkt: 14 maart 2019

Dat doe ik altijd fout

Denk je wel eens bij jezelf: “Daar ben ik niet goed in” of “Dit doe ik altijd fout”? Al van jongs af aan ontwikkelen we allerlei van dit soort overtuigingen. Ze kunnen op dat moment ook waar zijn en ze helpen ons te navigeren in het dagelijks leven. Maar ze beperken ons vaak ook sterk. Op allerlei manieren. Dit zijn zogenaamde belemmerende of beperkende overtuigingen. Ofwel limiting beliefs. Ze dicteren ten eerste onze identiteit, omdat ons zelfbeeld en wereldbeeld dicteert wat we doen, wie we zijn én hoe we ons voelen. Overtuigingen beïnvloeden zo ook onze fysiologie, gezondheid en geluk. Maar gelukkig kunnen we onze overtuigingen veranderen: Een proces dat ons in staat stelt barrières te doorbreken.

Perceptie is realiteit

Stamcelonderzoeker en hoogleraar Bruce Lipton ontdekte in de jaren 70 al dat het de perceptie is die dicteert hoe onze cellen zich manifesteren. Waarbij de genen slechts een blauwdruk zijn. Zijn stelling: Je bent in feite opgebouwd uit een verzameling van cellen die met elkaar communiceren en reageren op de omgeving. Die mede bepaald wordt door jouw emoties, gedachten en overtuigingen. Elke gedachte heeft een elektromagnetische samenstelling en signaleert een boodschap naar jouw cellen. Een overtuiging is niet meer dan een onbewuste en diepgewortelde, regelmatig herhaalde gedachten. Een verankerd gedachtepatroon in jouw brein. Waarmee je jouw realiteit in feite dicteert. Jouw perceptie is dus de realiteit.

Verwachting van pijn

Want de cellen in jouw lichaam reageren op allerlei signalen. Inclusief de overtuigingen die resoneren in jouw lichaam. Het zijn ook overtuigingen die ervoor zorgen dat je de ambitie, die je misschien graag zou willen hebben, niet bewust koestert. Of de ontwikkeling die het mogelijk maakt jouw dromen te bereiken niet realiseert. Inclusief de oplossing van gezondheidsproblemen en zelfs fysieke pijn die we ervaren. Als jij bijvoorbeeld gelooft altijd pijn te zullen hebben, of onder bepaalde omstandigheden pijn te moeten ervaren is de kans groot dat je op je wenken wordt bediend. Het is een angst die een bepaald neurologische pad triggert, die vervolgens naar de fysieke pijnsensatie leidt.

Epi-genetica

Het duurde helaas enkele decennia voordat de inzichten van professor Lipton breed omarmt werd door de wetenschappelijke gemeenschap. Er werd lange tijd zo gefixeerd op de vondst van het DNA en hoe onze genen zouden bepalen hoe ons leven eruit zou zien; hoe gezond je zou zijn, hoe je karakter zich zou vormen en welke ziekte je zou krijgen (en welke medicatie dan voorgeschreven kon worden) dat Dr. Lipton’s vindingen als ‘toevallig’ of ‘uitzondering’ werden afgedaan. Men was immers gefixeerd op het idee over hoe ons DNA allesbepalend was. Hoe onze genen voorbestemd waren ons het leven te geven waarvoor we ‘gemaakt’ waren. Hoe we in feite dus slachtoffer waren van onze genen.

Geen slachtoffers

Bruce Lipton’s onderzoeken waren echter voorspelbaar en herhaalbaar, in alle verschillende omstandigheden en met constante, resultaten. Waarbij het dus de perceptie van de omgeving van onze cellen zijn die onze fysiologie, groei acties en welzijn bepaald. Inclusief warmte, koud, licht, voedingsstoffen… Maar ook onze gedachten, emoties en overtuigingen. Het gaat dus om de signalen ‘boven’ de genen: De epi-genetica. Op basis daarvan wordt een bepaald signaal immers ontvangen door de proteïnen van de cel, die de cel simpelweg activeert een bepaalde functie uit te voeren. We zijn dus geen slachtoffers van ons DNA. We hebben ons lot in eigen handen. Onze genen hebben geen wil. Ze zijn slechts de blauwdruk van onze cellen: die reageren op onze wil.

Ziekten in – en uitschakelen

Ter illustratie: Een bijzonder fascinerend onderzoek gedaan door Dr. Siegel naar mensen met multiple personality disorders die, wanneer ze switchen vanaf de ene persoon naar de ander, verschillende opmerkelijke fysieke transformaties ondergingen. Vanuit hun autonome zenuwstelsel zijn er zulke sterke biochemische reacties bij het switchen van de ene naar de andere persoonlijkheid (met bijpassende overtuigingen) dat bij sommigen zelfs de kleur van hun ogen verandert; van bruin tot blauw. En weer terug! Fysieke markeringen op hun lichaam verdwenen. Zelfs ziekten zoals diabetes verdwenen en kwamen weer terug, afhankelijk van de persoonlijkheid die ze aannamen.

Celreceptoren

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek op het gebied van deze epi-genetica toont dus aan dat het onze overtuigingen zijn en niet ons DNA dat ons leven dicteert. Een overtuiging is een perceptie van de werkelijkheid. Die perceptie wordt via proteïne-receptoren in onze cellen opgevangen en direct omgezet in een fysiologische reactie: Zo bepaald onze perceptie onze werkelijke fysiologie én gedrag, tot op celniveau! Dat is goed nieuws want per dag verliezen we enkele miljarden cellen, die we gelukkig ook weer aanvullen met nieuwe cellen. Zo zijn alle cellen in ons lichaam na enkele maanden vervangen door nieuwe cellen. Erg bemoedigend dus als je leven nog niet is zoals je had gehoopt en je je levenservaring graag nog wilt verbeteren!

Neuroplasticiteit

Het proces van het ombuigen en veranderen van deze onbewuste patronen in onze neuronen, die bepalen welke gedachten we ervaren op bepaalde momenten en hoe we vervolgens reageren, wordt neuroplasticiteit genoemd. Elke keer dat je iets nieuws leert wordt er een nieuw connectie gemaakt door je neuronen. Deze kunnen echter ook weer makkelijk loskomen als je er vervolgens niks meer mee doet. Wanneer je dezelfde gedachten, emotie of beweging echter regelmatig herhaald, worden deze connecties versterkt en letterlijk in je geheugen gegrift. De kunst van het veranderen van overtuigingen is dus; herhaling. Herhalen is oefenen… Oefening baart kunst.

Herprogrammering van overtuigingen

Met een specifieke routine, bestaande uit enkele oefeningen wordt het mogelijk je overtuigingen extra snel te veranderen. In feite kan je hiermee je overtuigingen herprogrammeren, zoals een update van een computerprogramma. Door te begrijpen hoe het pijn-plezier mechanisme werkt zal je brein pijn gaan associëren met die dingen die jij jezelf wilt afleren en plezier associëren met de dingen die je jezelf wilt aanleren. Daarnaast kan je beperkende overtuigingen in twijfel gaan trekken om ze kwijt te raken.

Oefening deel 1: De positieve overtuigingen

Geef jezelf nu 5 minuten de tijd om alle positieve overtuigingen die je al hebt in je leven op te schrijven. Alle positieve dingen die je denkt over jezelf, alles wat jouw helpt en heeft geholpen in het manifesteren van de goede dingen in je leven. Kijk hierbij naar je leven en naar alles wat je hebt, hebt bereikt, gehaald, ontwikkeld, gepresteerd etc. Kijk ook naar alle mensen die je hebt ontmoet, de vrienden die je hebt gemaakt, complimenten die je krijgt, relaties die je hebt (gehad), je kennissen, het netwerk dat je hebt opgebouwd. Werk dat je vond, functies, promoties etc.

Beschrijf nu alle positieve overtuigingen die je hebt (en kopieer ze vervolgens) in het formulier om door te gaan naar het volgende deel van deze oefening!

    About The Author

    Leave a reply