mrt 09

Staat veranderen

Jouw focus en interne staat veranderen

Om chronische pijn op te lossen is bewustwording van het onderliggende mechanisme de eerste stap. Het brein en zenuwstelsel zijn aan het veranderen. Er zijn nieuwe verbindingen aangelegd. Oude, dominante patronen zijn aan het vervagen. Waardoor de pijn minder vaak aanwezig is of al sterk is verminderd. Wanneer je al grotendeels pijnvrij bent en het oude pijnpatroon al minstens 70% is verbeterd kan je jezelf aanleren sneller te veranderen van ‘staat’. Ofwel de manier waarop je je voelt.

Bob Borghart, Mindbody Coach | Laatst bewerkt: 9 maart 2020

Denkproces

Denken is een proces van vragen stellen. In onze zoektocht naar antwoorden. De antwoorden zijn vaak niet zeker of brengen weer andere problemen met zich mee. Wat weer nieuwe vragen oproept. Als mens zijn we gespecialiseerd in dit proces.

Gevaren zoeken

Ons creatieve, rationele brein is geëvolueerd om constant gevaren en problemen te vinden. Om vervolgens de antwoorden te bedenken. Waarin we weer nieuwe problemen ontdekken. Wat weer nieuwe vragen oproept. Dit kan een patroon worden dat onze emoties en welzijn beïnvloedt.

Focus en emoties

Onze gedachten bepalen onze focus. Die focus dicteert onze emoties. De emoties beïnvloeden op hun beurt weer onze gedachten. Veel gedachten herhalen zich. Dus kan het zijn dat je veel van dezelfde gedachten en emoties herhaalt en je focus – en dus je emotionele staat – voornamelijk ligt op het herkennen en signaleren van die ‘gevaren’: De problemen in ons dagelijks leven. Dit is immers waar we als mens in gespecialiseerd zijn.

Evolutie van het brein

Evolutionair gezien is het signaleren van gevaren en problemen een kritieke eigenschap geweest. Die onze overlevingskans heeft vergroot. De moderne maatschappij is gelukkig een stuk veiliger dan toen we concurreerde met wilde tijgers voor ons voedsel. Maar ook veel complexer dan waar we biologisch gezien op zijn ingesteld. Waardoor ons ‘gevaar-zoekend-brein’ ons geluk en welzijn in de weg kan komen te staan.

Focus veranderen

De vraag is dan; hoe doorbreek je dit patroon? Waarmee onze gedachten constant gericht zijn op problemen en we onszelf uitputten of (emotioneel) vast komen te zitten? Eigenlijk heel simpel. Door die focus te veranderen. Wat op meerdere manieren mogelijk is.

Patronen doorbreken

Tony Robbins legt in deze video uit hoe het mogelijk is om negatieve, geconditioneerde patronen te doorbreken. Door onze fysiologie, ons lichaam, ademhaling en beweging te gebruiken om onze aandacht en focus te veranderen. Anders dan wat we in het mindbody proces tot nu toe hebben gedaan.

Video kijken en beantwoorden

Bekijk de video en doe even mee met de oefening. Het veranderen van de interne staat en het doorbreken van patronen kan ook zo. Bij patronen waar je al (meer) bewust van bent. Na het kijken en meedoen vul je de vragen om de  Tony’s ‘priming’ oefening via mail te ontvangen. De voornaamste oefening waarmee Tony zich in mentale topconditie houd.

About The Author

Leave a reply